Ledarskap och organisation

Presidentskapet för området Europa

Administrationen av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga underlättas av att världen har indelats i geografiska områden. I Förenta staterna och Kanada sköts varje område av en medlem i presidentskapet för de sjuttios kvorum som arbetar utifrån Salt Lake City i Utah. Andra områden sköts av en områdespresident och hans två rådgivare, som vanligtvis är medlemmar i de sjuttios kvorum och bor i sitt tilldelade område.
Det nuvarande presidentskapet för området Europa är:

Första presidentskapet

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga leds av 15 apostlar, som också anses vara profeter, siare och uppenbarare. Den man som varit apostel längst är president för kyrkan och genom inspiration väljer han två andra apostlar som sina rådgivare. Dessa tre bildar första presidentskapet, som är kyrkans högsta styrande organ.

De tolvs kvorum

En av de tolv männen var tulltjänsteman och flera andra var fiskare som arbetade på Galileiska sjön. När de kallades till verket gav de allt för att vittna för världen om den som utvalt dem.