Pressmeddelanden

Första spadtaget tillkännagivet för Lissabons tempel i Portugal

Pressmeddelande — 22 OKTOBER 2015

Kyrkan har för närvarande 148 tempel i drift över hela världen.

Nya mormonapostlar i de tolvs kvorum

Pressmeddelande — 4 OKTOBER 2015

Mormoner ökar biståndet till flyktingar i Europa

Pressmeddelande — 28 SEPTEMBER 2015

Europeiska mormoner, med stöd från kyrkans huvudkontor i Förenta staterna, ökar sitt bistånd till flyktingar i Europa.

Richard G Scott

Pressmeddelande — 23 SEPTEMBER 2015

Äldste Richard G Scott i de tolv apostlarnas kvorum i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga avled i tisdags i närvaro av sin familj.

Kvinnliga ledare i kyrkan utsedda till ledarskapsråd

Pressmeddelande — 1 SEPTEMBER 2015

Flera kvinnliga generalämbetsmän i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga har utsetts av första presidentskapet och de tolv apostlarnas kvorum till prästadömets ledarskapsråd i kyrkan.  

Kyrkans historiska avdelning publicerar tryckarens manuskript till Mormons bok

Pressmeddelande — 23 AUGUSTI 2015

Den senaste volymen i projektet ’Joseph Smith Papers’.