Pressmeddelanden

President Nelson uppmanar till att sprida det återställda evangeliet – i år är det 200 år sedan den första synen ägde rum

Den nya epidemin: Brott mot religionsfriheten

Religionsfrihet innebär mer än bara rättigheten att tro vad man vill. Den innebär friheten att tala och handla enligt sin innersta övertygelse. Religionsfrihet skyddar varje människas rätt att ha dessa övertygelser och att uttrycka dem utan att förföljas, straffas eller förnekas lika rättigheter. Den försäkrar också att människor...

Global satsning på att vara ’ett ljus för världen’ genererar donationer till välgörenhet

Nästan 159 000 objekt har köpts av allmänheten i en global satsning organiserad av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Satsningen Ett ljus för världen – för en person i taget, som innebar en inbjudan att ge donationer till behövande under julen 2019, påbörjades officiellt den 1 december och fortsätter till slutet av månaden....

Hur Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga använder tionde och donationer

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga använder medlemmarnas heliga tionde och generösa donationer i världsomfattande insatser för att älska Gud och vår nästa. Mot bakgrund av färska nyhetsreportage som har gett en oriktig bild av kyrkans tillvägagångssätt publicerar kyrkan följande sammanfattning.

Gud undervisar genom sina skapelser

Primärs generalpresident talar i FN i Genève

Ingrid Nilsson – formad efter 18 år i kyrkans informationstjänst

I slutet av december avlöstes Ingrid Nilsson som chef för kyrkans informationstjänst efter nästan tio år. Men hon har varit verksam i informationstjänsten i sammanlagt 18 år genom att hon varit assistent åt tidigare chefer, som sin man, Per Nilsson, och sin bror, Per Malm.

Uttalande av första presidentskapet om kyrkans ekonomi

Vi tar ansvaret att hantera tionde och andra donationer från medlemmar på allvar. Övervägande delen av dessa medel används omgående för att möta den växande kyrkans behov, som fler möteshus och tempel och mer utbildning, humanitärt arbete och missionsarbete världen över. I många år har en del metodiskt bevarats genom vis ekonomisk...

Jönköpings församling deltar i Läkarmissionens Aktion julklappen

Exalterat ställde sig barnen på led runt de uppställda borden för att samla ihop allt som skulle in i paketen. Pennor, ritblock, reflexer och julkort stoppades in i påsar för att till slut slås in och läggas på hög, redo att skickas vidare till barn i Moldavien, Rumänien eller Ukraina.  

Första presidentskapet publicerar uttalande om flyktingar

Första presidentskapet i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga har gjort följande uttalande om flyktingar, till följd av frågor från media nyligen: