Pressmeddelanden

Interreligiöst seminarium

Fredagen den 14 juni deltog Ingrid Nilsson i ett seminarium anordnat av European Network on Religion & Belief under temat Creating Interfaith Community through Dialogue and Cooperation.

Religionsdialog – varför är det viktigare än någonsin i Sverige?

Sista dagars heligas skrifter kan vara grönare än du tror

Den 5 juni är världsmiljödagen. Ideella organisationer, aktivister och politiska ledare tar upp föroreningar, förlust av biologisk mångfald och klimatförändringar. Miljöfrågor tas kanske sällan uttryckligen upp över talarstolen under gudstjänsterna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, men kyrkans heliga skrifter är fulla...

Grattis på mors dag!

”Moderskapet innebär mera än att föda barn, även om det naturligtvis betyder det. Det karakteriserar vårt innersta väsen som kvinnor. … Vi är alla mödrar … och vårt kall är att älska och hjälpa till med att leda det uppväxande släktet på jordelivets farliga vägar. … Hur många unga män och kvinnor finns det som förtvivlat längtar efter...

Tabernacle Choir at Temple Square tillkännager Heritage-turnén 2020

Världsberömda Tabernacle Choir och Orchestra at Temple Square reser internationellt på sin kommande turné och framträder i sex städer i fyra nordiska länder och i Storbritannien under 22 dagar, från torsdagen den 25 juni till torsdagen den 16 juli 2020. 

Presidentskapet för området Europas brev 2019 Uppmuntran till politiskt deltagande, Rösta i EU valet

Presidentskapet för området Europas brev 2019 Uppmuntrar till politiskt deltagande, Rösta i EU valet

Familjens hemafton gör varje måndag till en internationell familjedag

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga betonar också vikten av familjer som en av civilisationens och den personliga utvecklingens hörnstenar. För över hundra år sedan rådde president Joseph F. Smith kyrkans medlemmar år 1915 att införa en ”familjekväll” så att föräldrar bättre skulle kunna undervisa sina barn om evangeliet....

Syster Eubank talar vid FN-konferens i Genève

Ord av tröst och deltagande från ledare i kyrkan efter bombningarna i Sri Lanka

President Nelson uttrycker sitt deltagande i personligt meddelande till påve Franciskus efter branden i Notre-Dame