Pressmeddelanden

Första presidentskapet publicerar uttalande om flyktingar

Första presidentskapet i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga har gjort följande uttalande om flyktingar, till följd av frågor från media nyligen:

Möt Jonathan Gomez

2019 års julinitiativ uppmuntrar till tjänande av individen

Ett globalt initiativ att tjäna andra under julen 2019 har påbörjats av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.

Herren har varit med oss

Miraklet på labbet

En sommar arbetade jag ensam på ett litet laboratorium på Universitetssjukhuset i Tromsö i Nordnorge. Min kollega var på semester och arbetet med att behandla vävnadsprover för identifiering av cancerceller var inte så intensivt under sommaren. Jag försökte arbeta undan snabbt och effektivt för att sedan kunna ägna eftermiddagarna...

RootsTech i London – en historisk begivenhet!

Roots Tech skapades i Utah i februari 2011 på grund av den snabbt växande tekniska utvecklingen. Den är världens största genealogiska konferens och mässa, och har aldrig tidigare anordnats utanför Salt Lake City, så detta var ett historiskt tillfälle.

Allhelgonahelg - att minnas de som gått före

Tron på ett liv efter detta beskyddar oss inte från att uppleva sorgen i samband med att vi förlorar någon vi älskar men känslan av att vår separation inte är för alltid ger tröst. Denna övertygelse grundar sig i en tro på Jesu Kristi försoning och uppståndelse och att vi alla kan återvända till Gud.

Hur millenniegenerationen engagerar sig i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga

Närvaron på kristna gudstjänster minskar i Europa, särskilt bland de yngre generationerna. För att bekämpa detta hjälper Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga unga vuxna att förena sig med varandra och med sin tro.

I frontlinjen för tjänandet i kyrkan: Biskopen

LDS Charities heter numera Latter-day Saint Charities

Den officiella beteckningen och varumärket för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas humanitära arbete är nu Latter-day Saint Charities (tidigare känt som LDS Charities). Den här namnändringen påminner världen om att Latter-day Saint Charities möjliggörs genom generösa donationer från sista dagars heliga och vänner till...