Pressmeddelanden

Mormons bok-videor släpps på 15 språk

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga har tillkännagett att serien Mormons bok-videor släpps med början den 20 september 2019. De nyligen framställda videorna baseras på lärdomar och händelser ur Mormons bok: Ännu ett Jesu Kristi testamente.

World Food Day, 16 oktober

Som kristna har vi tagit på oss att hjälpa de svaga, lyfta upp de händer som hänger ned och stärka de matta knäna (se Läran och förbunden 81:5). Vi har lovat att vara villiga att sörja med dem som sörjer och trösta dem som står i behov av tröst (se Mosiah 18:9).  Enligt Världshälsoorganisationen går över 820 miljoner människor...

Förnya beslutsamheten att följa Jesus Kristus, uppmanar talare vid världsomfattande konferens

Salt Lake City – Förbättring i fråga om kvinnornas deltagande, starkare ungdomar och ny beslutsamhet att följa Jesus Kristus var teman som betonades i tal och tillkännagivanden under halvårskonferensen för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.

Kyrkan möter ledare för FN:s livsmedelsprogram – WFP 

President Nelson annonserar förändringar kring kyrkans policy för dopsvittnen

Europeiska medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga berättar vad generalkonferensen betyder för dem

FRANKFURT– Miljontals medlemmar runtom i världen tar del av generalkonferensen som hålls av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga den 5 och 6 oktober. Det är omöjligt att intervjua de omkring 500 000 medlemmarna som bor i Europa, men här berättar några från olika delar av kontinenten varför de värdesätter generalkonfere...

Tvåan i American Idol 2008 uppträdde i kyrkan

David Archuleta, amerikansk sångare som 2008 kom tvåa i American Idol, besökte nyligen Sverige för första gången och gav totalt 4 konserter i Stockholm, Göteborg och Malmö 7–13 september.

Ta hand om de behövande

Sammanslagning av insatser för att bättre betjäna enskilda och familjer

För att på ett bättre sätt hjälpa människor att hjälpa sig själva har Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga slagit ihop alla sina tjänster inom humanitär hjälp, mental hälsovård, utbildning och arbetsförmedling i kyrkans nybildade avdelning Välfärds- och oberoendeservice. Eftersom den utgör en enda gemensam kontaktpunkt...

President Nelson framför fem viktiga sanningar till kyrkans unga vuxna i hela världen