Stilguide - Kyrkans namn

Stilguide - Kyrkans namn

Ämne

Kyrkans officiella namn är Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Namnet gavs genom uppenbarelse från Gud till Joseph Smith 1838.

Även om begreppet ”mormonkyrkan” länge har använts av allmänheten för att beteckna kyrkan så är det inte en godkänd titel och kyrkan motverkar dess användning.

När ni skriver om kyrkan, var vänlig följ nedanstående riktlinjer:

  • När ni nämner kyrkans namn för första gången föredrar vi att ni använder hela namnet: ”Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga”.
  • Var vänlig undvik att använda ”mormonkyrkan”, ”SDH-kyrkan” eller ”De sista dagars heligas kyrka”.
  • När ni måste använda ett kortare namn uppmuntrar vi er att använda ”kyrkan” eller ”Jesu Kristi kyrka”.
  • När ni talar om kyrkans medlemmar föredrar vi att ni använder ”sista dagars heliga”, även om ”mormoner” kan accepteras.
  • ”Mormon” används på ett korrekt sätt i namn, som i Mormons bok eller Mormonleden, eller när det används som ett adjektiv i ord som ”mormonpionjärer”.
  • Begreppet ”mormonism” är acceptabelt när det beskriver sammansättningen av den lära, kultur och livsstil som är unik för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.
  • När det refereras till människor eller organisationer som utövar månggifte är begreppen ”mormon”, ”mormonfundamentalister”, ”mormonutbrytare” och så vidare inkorrekta. I Associated Press Stylebook står det: ”Begreppet Mormon kan inte med rätthet tillämpas på de andra ... kyrkorna som uppstod efter utbrytningen efter [Joseph] Smiths död.”

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.